Miło nam poinformować Państwa, iż ogólnopolski konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”, realizowany w ramach  projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, został rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:

W dniach 25 – 26 września 2017r. uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 „Ostoja Wigierska” LIFE11 NAT/PL/000431. Spotkanie odbyło się w miejscowości Gawrych Ruda nad Jeziorem Wigry.