Both when creating the application for funding and its implementation such institutions and companies are actively represented by:

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego [Land Melioration and Water Units Board of the Pomerania Province]

Contact data:
Address: ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk
Website: www.zmiuw.gda.pl

Energa Wytwarzanie S.A

Contact data:
Address: Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
Mailing address:
ul. Grunwaldzka 42 A, 83-000 Pruszcz Gdański
Website: www.energa-wytwarzanie.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku [Regional Water Management Board in Gdańsk]  

Contact data:
Address: ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
Website: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku [Regional Directorate of Environment Protection in the city of Gdańsk]

Contact data:
Address: ul. Chmielna 54/57
80 - 748 Gdańsk
Website: www.gdansk.rdos.gov.pl

 

Cooperation with entities involved in the implementation of nature conservation projects under the LIFE Financial Instrument has also been established. The purpose of this cooperation is to create a network with other LIFE projects:

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ul. Łódzka 244
25 - 655 Kielce
Website: http://www.pk.kielce.pl