Nareszcie, długo wyczekiwane roboty budowlane zostały rozpoczęte. Działanie pod tytułem: „Renaturyzacja dna doliny rzeki Łupawy: koryta nizinnej i podgórskiej rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (3260-1), starorzeczy (3150-2) oraz łęgów jesionowo-olszowych”, realizowane jest we współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym WODY POLSKIE. Skoro prace już trwają, to warto odpowiedzieć na kilka pytań, a przede wszystkim przypomnieć co planujemy osiągnąć, jakie rozwiązania techniczne zastosujemy oraz dlaczego w ogóle podjęliśmy się zadania renaturyzacji na wskazanym odcinku rzeki Łupawy. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na południe od miejscowości Smołdzino, od strony zachodniej teren inwestycji przylega do góry Rowokół. Roboty budowlane rozpoczynają się ok 210 m w górę rzeki od Elektrowni Wodnej Smołdzino

 W związku z kolejnym sezonem, podczas którego na terenie elektrowni wodnej Smołdzino funkcjonuje przepławka dla ryb, postanowiliśmy przedstawić Państwu dotychczasowe efekty Wnętrze przepławki;fot. Leszek Schiefelbein. Głównym celem budowy przepławki jest umożliwienie swobodnego przepływu rybom, poprzez udrożnienie korytarza migracyjnego. Dlatego właśnie w niniejszym artykule, chcemy podzielić się zebranymi dotychczas danymi.