Dnia 17 października 2019 r. w budynku dawnego Muzeum Przyrodniczego SPN w Smołdzinie, odbyło się seminarium pt. „Ochrona ekosystemów torfowiskowych Słowińskiego Parku Narodowego”. Na spotkaniu nie zabrakło ożywionej dyskusji między uczestnikami, którą zainicjowały pochłaniające prezentacje na temat stanu roślinności torfowisk, oraz hydrologicznych uwarunkowań ochrony omawianych obszarów. Produktywna debata przeniosła się na kolejną część spotkania, mianowicie sesję terenową , gdzie w uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć jak wiele już pracy włożono w ochronę tych ekosystemów, oraz co jeszcze planuje się zrobić w ramach projektu LIFE PEAT RESTORE.

Co roku grupa studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem Pana dr Ryszarda Piotrowicza, odwiedza Słowiński Park Narodowy podczas zajęć terenowych. Jednym z tematów poruszanych podczas wyprawy są rzeki włosienicznikowe, z tego powodu i w tym roku nie mogło zabraknąć zajęć w dolinie rzeki Łupawy.

W dniu 19 czerwca 2019 r. zajęcia terenowe rozpoczęły się od wizyty na drewnianym moście w Smołdzinie. Chociaż nie jest to jeszcze obszar Słowińskiego Parku Narodowego, to właśnie z tej przeprawy pieszej nad Łupawą, najlepiej można zobaczyć włosieniczniki. Właśnie dlatego, co roku w tym miejscu zaczyna się opowieść o charakterze rzek włosienicznikowych, o którym pod kątem botanicznym opowiada koordynator zajęć, natomiast my przybliżamy zagadnienia hydrotechniczne.