Co roku grupa studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem Pana dr Ryszarda Piotrowicza, odwiedza Słowiński Park Narodowy podczas zajęć terenowych. Jednym z poruszanych podczas wypraw tematów są także rzeki włosienicznikowe, z tego powodu nie mogło zabraknąć zajęć w dolinie rzeki Łupawy, gdzie w ramach projektu LIFENaturaSlowinskaPL realizowane są dwa działania: renaturyzacja dna doliny rzeki Łupawy oraz budowa przepławki dla ryb.

W dniu 19 czerwca br. zajęcia terenowe rozpoczęły się od wizyty na drewnianym moście w Smołdzinie. Chociaż nie jest to jeszcze obszar Słowińskiego Parku Narodowego, to właśnie z tej lokalizacji nad Łupawą, najlepiej można zobaczyć włosieniczniki. Krótki wstęp o charakterystyce rzeki i żyjących w niej organizmach przedstawił koordynator zajęć - Pan dr Ryszard Piotrowicz oraz nasz botanik - Grzegorz Kupczak należący do Zespołu Projektowego LIFENaturaSlowinskaPL.

A potem można już było ruszyć ku Elektrowni Wodnej w Smołdzinie. To właśnie na tym piętrzeniu została zaplanowana budowa przepławki dla ryb. Studenci mogli przysiąść nad brzegiem Łupawy i posłuchać o technicznych aspektach zaprojektowanej przepławki, stacji biometrycznego monitoringu ryb i bariery elektrycznej, które zostały przedstawione przez Paulinę Sopek – zastępcę koordynatora projektu. Przekazana wiedza została także uzupełniona przez Grzegorza Kupczaka, który nawiązał do celów przyrodniczych dla których realizowane jest przedsięwzięcie.

W dalszej części warsztatów, p. Grzegorz poprowadził całą grupę lewym brzegiem rzeki Łupawy w granicach Słowińskiego Parku Narodowego. Dzięki temu studenci mogli zobaczyć dolinę rzeki oraz trzy starorzecza, będące przedmiotem zainteresowania projektu LIFENaturaSlowinskaPL i objęte działaniem zmierzającym do renaturyzacji doliny rzeki Łupawy.

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy za rok.