W dniu 17 sierpnia 2018 roku uczestniczyliśmy w edukacyjnym spływie kajakowym rzeką Grabową, Ta ciekawa forma edukacji organizowana jest co roku w ramach projektu LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

W tym roku spływ zorganizowano rzeką Grabową, na odcinku od mostu na trasie Lejkowo-Święcianowo do wsi Grabowa. Podczas wodnej wycieczki można się było dowiedzieć o morfologii rzeki, a także występującej w jej korycie florze i faunie. Łatwo można było zaobserwować skutki zmieniającego się poziomu wody w rzece. Członkowie Zespołu Projektowego opowiedzieli również o działaniach prowadzonych w ramach projektu LIFEDrawaPL. Warto było słuchać i zapamiętywać wszystkie przekazywane informacje, gdyż na zakończenie przeprowadzono konkurs przyrodniczy z atrakcyjnymi nagrodami.

Tegoroczny spływ kajakowy był ciekawy również ze względu na trudność odcinka, którym płynęliśmy. Licznie występujące przeszkody w postaci drzew, wymagały nie lada wysiłku i sprytu, aby można je było pokonać. Oczywiście bez wywrotki.

My uczestniczyliśmy w spływie nie tylko ze względu na wartość edukacyjną, ale również w celu tworzenia sieci z innymi projektami. Jest to jedno z działań realizowanych przez każdy projekt, który jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Wymiana doświadczeń pomiędzy projektami jest ważna i często pomaga przy rozwiązywaniu pojawiających się trudności.

Dziękujemy za zaproszenie na tegoroczny spływ i zapraszamy do zapoznania się z działaniami jakie realizowane są w ramach projektu LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.