Miło nam poinformować Państwa, iż ogólnopolski konkurs plastyczny „Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych”, realizowany w ramach  projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu w załączeniu.

Laureatom gratulujemy, a pozostałym osobom serdecznie dziękujemy za tak licznie nadesłane prace konkursowe!

Załączniki:

Zał. 1. Wyniki konkursu.

Skany nagrodzonych prac konkursowych