8 i 9 maja 2019 roku uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej projekt „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” czyli „Kampinoskie Bagna”.

Celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Projekt niewątpliwie ciekawy, a można go określić jako wypracowanie pewnego kompromisu, gdyż opracowana koncepcja zakładała równoległą poprawę uwilgotnienia siedlisk morałowych Puszczy Kampinoskiej, z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka podtopień m.in. gospodarstw i domostw.

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszy dzień poświęcony był projektowi „Kampinoskie bagna”. Opowiedziano nam o mokradłach Puszczy Kampinoskiej, założeniach projektu, przyrodniczych i hydrologicznych efektach realizacji projektu, a także o jego działaniach komunikacyjnych i skutkach społecznych. Zastrzyk wiedzy praktycznej stanowiła wycieczka terenowa. W czasie jej trwania zobaczyliśmy rozwiązania techniczne, których celem jest spowolnienie odpływu wód do głównych kanałów.

Drugi dzień konferencji poświęcony był ochronie mokradeł w Polsce. Omawiano strategie, plany, możliwości, ale również kwestie praktyczne. Podczas tego dnia również my opowiadaliśmy o projekcie LIFENaturaSlowinskaPL.

Dziękujemy za zaproszenie na konferencję i polecamy zajrzenie na stronę internetową projektu „Kampinoskie bagna”, aby zaczerpnąć nieco więcej wiedzy.