5 czerwca 2019 roku mieliśmy przyjemność opowiadać studentom Politechniki Gdańskiej o działaniach zaplanowanych w projekcie LIFENaturaSlowinskaPL. Podczas ­ wykładów, dla studentów I i II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, skupiliśmy się głównie na tym jak, szeroko pojęte działania hydrotechniczne, mogą przyczynić się do ochrony przyrody.

Było to niewątpliwie ciekawe doświadczenie, gdyż zwykle musimy tak szeroki zakres projektu streścić w ciągu 5 do 10 minut. Tym razem okazało się, iż nawet 90 minut nie wystarcza na wyczerpanie tematu, zwłaszcza gdy na sali widać zainteresowanie, a i pojawiają się pytania.

W związku z coraz szerszym zainteresowaniem, aby inżynierię wykorzystać dla dobra środowiska naturalnego i ochrony przyrody, warto już na etapie studiów przybliżać jakie już, w Polsce i na świecie, podejmuje się działania zmierzające do tych celów. Dlatego też mamy nadzieję, że w mury Politechniki Gdańskiej wrócimy ponownie, być może aby tym razem nie tylko opowiadać o planach, ale również o tym, że poszczególne działania zostały zrealizowane i odniosły efekt.