Dnia 17 października 2019 r. w budynku dawnego Muzeum Przyrodniczego SPN w Smołdzinie, odbyło się seminarium pt. „Ochrona ekosystemów torfowiskowych Słowińskiego Parku Narodowego”. Na spotkaniu nie zabrakło ożywionej dyskusji między uczestnikami, którą zainicjowały pochłaniające prezentacje na temat stanu roślinności torfowisk, oraz hydrologicznych uwarunkowań ochrony omawianych obszarów. Produktywna debata przeniosła się na kolejną część spotkania, mianowicie sesję terenową , gdzie w uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć jak wiele już pracy włożono w ochronę tych ekosystemów, oraz co jeszcze planuje się zrobić w ramach projektu LIFE PEAT RESTORE.

Na samym początku uczestnicy zostali zaznajomieni z ogólnym problemem degradacji torfowisk, nie tylko na terenie kraju, ale także w skali Europy. Przedstawienie globalnej sytuacji już na samym wstępie  nadało właściwej rangi potrzebie ratowania tak cennego ekosystemu na terenie SPN. Znaczenia dodaje także rola torfowisk w zmianach klimatycznych, którą w ciekawy sposób przedstawiono. Myślą, która towarzyszyła pierwszej prezentacji jest nie tylko odtworzenie zniszczonych torfowisk, ale przede wszystkim, ochrona tych jeszcze nie zniszczonych.

Kolejnym kluczowym elementem w programie było omówienie hydrologicznych uwarunkowań ochrony torfowisk. Przedstawiono ogrom pracy jaki włożono w monitoring hydrologiczny, dzięki sumiennie wykonanej pracy, uczestnicy spotkania mogli na podstawie wyników hydrologicznych zrozumieć jak olbrzymią rolę pełni gospodarka wodna na terenach objętych projektem.

Stan roślinności torfowisk to kolejny temat na który zwrócono uwagę. Omówiono stan obecny roślinności na konkretnych obszarach. Przedstawiona prezentacja, pozwoliła lepiej pojąc złożoność zbiorowisk roślinnych na torfowiskach w obrębie SPN.

Po części kameralnej przyszedł czas na sesję terenową. Wyjazd terenowy stanowił niezbędny elementem całego spotkania, ponieważ idealnie dopełniał omówione wcześniej prezentacje, oraz pozwolił na kontynuację debaty w otoczeniu pięknej przyrody.

Przeprowadzone seminarium pokazuje jak ważny dla losu torfowisk jest projekt LIFE PEAT RESTORE. Zespół odpowiedzialny za realizacje projektu wykonuje pracę, która jest warta uznania oraz szerszej uwagi. Nie pozostaje nic innego jak odesłać Państwa na stronę projektu [klik]. Zapraszamy, do zapoznania się z programem tak wartościowego projektu w skali Polski, jak i Europy.