W czerwcu ruszyły prace nad udrażnianiem korytarza ekologicznego rzeki Łupawy.. Z betonowego mostu, tuż przy siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego, można obserwować powstającą przepławkę dla ryb. W taki sposób zostaną połączone dwa odcinki rzeki Łupawy w granicach obszaru Natura 2000 – Ostoja Słowińska, umożliwiając wędrówki organizmom wodnym. Wybudowanie przepławki umożliwi wędrówki wielu gatunkom ryb, w tym wędrówki tarłowe troci wędrownej i łososia.

Kilka spraw technicznych?

Przepławka ryglowa, o długości 83 m i liczbie komór wynoszącej 22, a szerokość komór to 2 m.

Z uwagi na swoją długość, większą od długości „wyspy”, przepławka jest jednokrotnie zawinięta.

Dla analizy zjawiska migracji ryb i gatunkowej identyfikacji, na stanowisku górnym, w pierwszej komorze, zostanie zamontowana stacja monitoringu.

Górne stanowisko stopnia, na kanale dopływowym elektrowni i jazu wschodniego, zostanie wyposażone w barierę elektryczną. Ma ona zminimalizować zjawisko wędrówek ryb w stronę krat elektrowni.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych RUSIECKI Adam Rusiecki.