Dnia 28 listopada w budynku Administracyjnym SPN w Smołdzinie, odbyło się V Posiedzenie Komitetu Sterującego w związku z realizacją Projektu: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komitetu Sterującego, pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego oraz przedstawiciel wykonawcy realizującego działanie „Udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki”. Spotkanie odbyło się w celu przedstawienia wyników monitoringu przyrodniczego oraz pokazania stanu zaawansowania Projektu wraz z zaistniałymi zmianami. Nie zabrakło również wizji terenowej na obszarze budowy przepławki, oraz konstruktywnej dyskusji nadającej właściwy kierunek całemu przedsięwzięciu.

            Spotkanie zostało otwarte, a następnie część merytoryczną rozpoczęto od przedstawienia wyników monitoringu hydrologicznego oraz ichtiofauny. Następnie przyszedł czas na prezentacje dotyczące monitoringów ornitologicznego oraz florystycznego, obejmujących obszar działania Projektu. Kolejnym istotnym etapem przebiegu spotkania była wizja terenowa w celu unaocznienia stanu zawansowania prac związanych z budową przepławki na rzece Łupawie. Po powrocie odbyła się prezentacja przedstawiająca stan zawansowania Projektu, wraz z omówieniem dotychczasowych zmian.

            Po raz kolejny Posiedzenie Komitetu Sterującego pozwoliło spojrzeć na realizacje Projektu z szerszej perspektywy. Członkowie Komitetu Sterującego udzielając rad oraz wskazówek podczas spotkania pokazali, że stanowią nieocenione wsparcie dla przebiegu realizacji Projektu.