3 marca 2020 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu w Instytucie Morskim w Gdańsku mającym na celu podjęcie dyskusji i wymianę doświadczeń oraz opinii związanych z projektami poprawy migracji ryb.  Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu RETROUT „Development, promotion and sustainable managment of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination” i właśnie od prezentacji założeń tego projektu rozpoczęło się spotkanie.

3 marca 2020 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu w Instytucie Morskim w Gdańsku mającym na celu podjęcie dyskusji i wymianę doświadczeń oraz opinii związanych z projektami poprawy migracji ryb.  
Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu RETROUT „Development, promotion and sustainable managment of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination” i właśnie od prezentacji założeń tego projektu rozpoczęło się spotkanie.
Do tematu spotkania nawiązywaliśmy w szeregu prezentacji. O projekcie „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego rzeki Regi i jej dopływów” opowiadał Wojciech Leszczyński. Przegląd możliwych rozwiązań naturalizacji dorzecza rzeki Parsęty przedstawił Kamil Piecuch, a o funkcjonowaniu Słupi jako korytarza ekologicznego opowiedział Marcin Miller. Nie zabrakło również opowieści o początkach i realizacji działania związanego z migracją ryb i będącego częścią projektu LIFENaturaSlowinskaPL, czyli „Udrożnienia korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki”.
Takie spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń i dobry praktyk, a burzliwe dyskusje, nie tylko na tematy merytoryczne, ale również poruszające kwestie i trudności administracyjne, potwierdzają potrzebę ich organizacji.       
Dziękujemy za zaproszenie na spotkanie i polecamy zajrzenie na stronę internetową, która powstała w ramach projektu RETROUT.