Słowiński Park Narodowy serdecznie zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące obszar gmin, w obrębie których położone są obszary  Natura 2000: Dnia 21 lipca 2021 r. w godzinach 16:00 – 19:00 miały miejsce nieodpłatne warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych o tematyce przyrodniczej „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego” Spotkanie odbyło się w formie online.

Dnia 21 lipca 2021 r. w godzinach 16:00 – 19:00 miały miejsce nieodpłatne warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych o tematyce przyrodniczej „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego” Spotkanie odbyło się w formie online.
Harmonogram warsztatów był następujący:
16:00-16:15 Powitanie uczestników, przedstawienie planu warsztatów.
16:15-16:45 Prelekcja Dlaczego realizujemy projekt? Działania podjęte w ramach projektu.
Wojciech Żydyk – koordynator projektu LIFE13 NAT/PL/000018.
16:45-17:15 Prelekcja monitoring ekosystemów wodnych.
Leszek Schiefelbein – specjalista ds. ochrony wód.
17:15-17:45 Prelekcja monitoring ornitologiczny.
Grzegorz Jędro – specjalista ds. ochrony przyrody – monitoring ornitologiczny.
17:45-18:00 Przerwa.
18:00-18:30 Prelekcja monitoring botaniczny.
Grzegorz Kupczak -  Specjalista ds. monitoringu efektów ekologicznych.
18:30-19:00 dyskusja.

Każdy uczestnik otrzymał materiały promujące projekt oraz miał możliwość udziału w przygotowanym konkursie przyrodniczym.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wydarzeniu.