W związku z kolejnym sezonem, podczas którego na terenie elektrowni wodnej Smołdzino funkcjonuje przepławka dla ryb, postanowiliśmy przedstawić Państwu dotychczasowe efekty Wnętrze przepławki;fot. Leszek Schiefelbein. Głównym celem budowy przepławki jest umożliwienie swobodnego przepływu rybom, poprzez udrożnienie korytarza migracyjnego. Dlatego właśnie w niniejszym artykule, chcemy podzielić się zebranymi dotychczas danymi.

Jednak najpierw, warto przypomnieć, że do analizy zjawiska migracji ryb i gatunkowej identyfikacji, na stanowisku górnym, w pierwszej komorze, została zamontowana Stacja Biometrycznego Monitoringu Ryb. Monitoring ruchu organizmów wodnych w przepławce oparty jest o system hydroakustyczny HSMR. Wykorzystuje on dwie metody detekcji, hydroakustyczną opartą na przetwornikach hydroakustycznych oraz metodę optyczną bazującą na kamerach optycznych tn22.

Dzięki systemowi monitoringu jesteśmy w stanie określić jaka ilość ryb przepływa przez przepławkę. Możemy określić również gatunek ryby, jej wielkość oraz kierunek w którym się przemieszcza.

Najczęstszym gatunkiem rejestrowanym przez system monitoringu, jest troć wędrowna. Obecnie, posiadamy opracowane wyniki z dwóch pełnych sezonów migracyjnych. Zgonie z zebranymi danymi w roku 2020 przez przepławkę przepłynęło 477 osobników, natomiast w roku 2021 przez przepławkę przepłynęło 266 osobników. Poniżej artykułu, przedstawiamy Państwu graficzne zestawienie ilości detekcji w postaci wykresu, dzięki temu łatwiej określić, w którym momencie sezonu migracyjnego otrzymaliśmy najwięcej detekcji tn33.

Jednocześnie nadal gromadzimy i przygotowujemy dane, tak aby każdy sezon migracyjny mógł zostać w całości przeanalizowany. Jesteśmy w trakcie przygotowania zestawienia danych dla sezonu migracyjnego 2022, o czym również Państwa poinformujemy.
Oprócz troci wędrownej mamy przykłady innych gatunków wykorzystujących przedmiotową konstrukcję. Przepławkę pokonują też ryby karpiowate, jak również narybek łososiowatych, czy pstrąg potokowy. W celu zobrazowania Państwu ilości ryb z różnych gatunków, poniżej artykułu znajduje się również graficzne przedstawienie ilości wędrujących ryb różnych gatunków w górę rzeki tn44.

Po dwóch pełnych sezonach badawczych, poza potwierdzoną migracją troci pod prąd, brakiem jakiejkolwiek migracji w okresie zimowym oraz stałym bytowaniem narybku ryb łososiowatych w okresie letnim i jesiennym, na podstawie otrzymanych danych nie zaobserwowaliśmy innych trendów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zapora w postaci elektrowni wodnej w Smołdzinie funkcjonuje od ponad 100 lat, przegradzając rzekę. W związku z tym potrzeba migracji w celach rozrodczych lub pokarmowych, dla gatunków innych niż ryby dwuśrodowiskowe, może wystąpić dopiero za jakiś czas.

W tym momencie, możemy śmiało stwierdzić, że przepławka spełnia swoją funkcję. Jako dowód na to stwierdzenie, poniżej artykułu przedstawiamy film, w postaci kompilacji niektórych z wygenerowanych detekcji, jest to świetny przykład, że przepławkę pokonują nie tylko duże ryby wędrowne strona podmiotu zewnętrznego o nazwie Kompilacja detekcji stacji monitoringu ryb.

Okres zaledwie kilku sezonów migracyjnych jest zbyt krótkim okresem, aby zauważyć długoterminowe trendy w migracji ryb. W związku z wszystkimi okolicznościami, warto wspomnieć, że następnym krokiem będzie monitorowanie ilości gniazd tarłowych na odcinku rzeki Łupawy i jej dopływów powyżej elektrowni wodnej w Smołdzinie, a w późniejszym terminie zbadanie efektywności tarła.

Widząc dotychczasowe efekty prac, jesteśmy zdecydowani, aby kontynuować działania w kierunku poprawy stanu siedlisk i gatunków. Takie działania są niezwykle istotne z perspektywy długoterminowych efektów, które mogą doprowadzić do zwiększenia bioróżnorodności w rzece Łupawie.