Wystarczy jak najszybciej odgadnąć, jakie ptaki znajdują się na 4 zdjęciach. Zdjęcia z zagadkowymi ptakami będą umieszczane pojedynczo na Facebooku Słowińskiego Parku Narodowego 30 grudnia 2015 roku. Wszystkie 4 gatunki ptaków należy wpisywać jako komentarz przy zdjęciu nr 4 (dodanym jako ostatnie). Nagrodzone zostaną dwie osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi. Do wygrania są dwa śpiwory renomowanej marki.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.lifenatura.slowinskipn.pl

Konkurs realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

Załączniki:
Regulamin