W środę 23.03.2016r., w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

Spotkanie, które poprowadził Pan Marek Sobocki, pełniący obowiązki Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nim zarówno mieszkańcy gminy Smołdzino, jak i przedstawiciele lokalnych władz, tj.  wójt Gminy Smołdzino - Pan Arkadiusz Walach oraz Rada Gminy. O działaniach jakie Park podejmuje w ramach wspomnianego projektu oraz o jego planowanym wpływie nie tylko na przyrodę, ale także lokalne społeczeństwo oraz gospodarkę, opowiedzieli członkowie Zespołu Projektowego. Spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją.

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją na temat Projektu.

Prezentacja na temat Projektu