Uprzejmie informujemy, iż wydłużamy termin nadsyłania prac na konkurs na najlepszy FILM KRÓTKOMETRAŻOWY pn. OSTOJA I POPRZEŻE SŁOWIŃSKI, nakręcony telefonem komórkowym o tematyce promującej walory przyrodniczo-krajobrazowe EKOSYSTEMÓW WODNYCH I WODNO-BŁOTNYCH, związanych z obszarem objętym projektem LIFE13 NAT/PL/000018.

Przypominamy, że konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech kategoriach wiekowych:

I – dzieci ze szkół podstawowych;

II – młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

III – osoby dorosłe (powyżej 19 lat).

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe mianowicie tablety, lornetki, plecaki, śpiwory renomowanych marek. Na Wasze prace czekamy do 31 października.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

 

Załączniki:

Plakat

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu

Oświadczenie

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych