Polder Gardna IX – styczeń 2024 (fot. L. Schiefelbein)Jak informowaliśmy w poprzednich aktualnościach, w styczniu 2021 roku wykonaliśmy modernizację systemu melioracji na obszarze polderów Gardna IX i Gardna X. W ramach przypomnienia, przedmiotowa modernizacja obejmowała:
• odbudowę, przebudowę i remont przepusto-zastawek (42 szt.),
• odbudowę, przebudowę i remont przepustów (49 szt.),
• odmulenie dna rowów i kanałów (8 762 mb),
• wykoszenie dna rowów i kanałów (15 501 mb),
• remont wału przeciwpowodziowego przyjeziornego, prawego jez. Gardno – odtworzenie stanu pierwotnego oraz podwyższenie korony wału (450 mb),
• rozbiórka grobli przyjeziornej (400 mb).

Widok na komorę monitoringu ryb (L. Schiefelbein)W nawiązaniu do wcześniejszych informacji na temat przepławki, chcielibyśmy przekazać dotychczasowe wyniki, które zdołaliśmy pozyskać dzięki pracy stacji biometrycznego monitoringu ryb. W ramach przypomnienia dla analizy zjawiska migracji ryb i gatunkowej identyfikacji, na stanowisku górnym, w pierwszej komorze, została zamontowana Stacja Biometrycznego Monitoringu Ryb. Monitoring ruchu organizmów wodnych w przepławce oparty jest o system hydroakustyczny HSMR. Wykorzystuje on dwie metody detekcji, hydroakustyczną opartą na przetwornikach hydroakustycznych oraz metodę optyczną bazującą na kamerach optycznych.