3 marca 2020 roku uczestniczyliśmy w spotkaniu w Instytucie Morskim w Gdańsku mającym na celu podjęcie dyskusji i wymianę doświadczeń oraz opinii związanych z projektami poprawy migracji ryb.  Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu RETROUT „Development, promotion and sustainable managment of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination” i właśnie od prezentacji założeń tego projektu rozpoczęło się spotkanie.

Dnia 28 listopada w budynku Administracyjnym SPN w Smołdzinie, odbyło się V Posiedzenie Komitetu Sterującego w związku z realizacją Projektu: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.