W czerwcu ruszyły prace nad udrażnianiem korytarza ekologicznego rzeki Łupawy.. Z betonowego mostu, tuż przy siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego, można obserwować powstającą przepławkę dla ryb. W taki sposób zostaną połączone dwa odcinki rzeki Łupawy w granicach obszaru Natura 2000 – Ostoja Słowińska, umożliwiając wędrówki organizmom wodnym. Wybudowanie przepławki umożliwi wędrówki wielu gatunkom ryb, w tym wędrówki tarłowe troci wędrownej i łososia.

Dnia 17 października 2019 r. w budynku dawnego Muzeum Przyrodniczego SPN w Smołdzinie, odbyło się seminarium pt. „Ochrona ekosystemów torfowiskowych Słowińskiego Parku Narodowego”. Na spotkaniu nie zabrakło ożywionej dyskusji między uczestnikami, którą zainicjowały pochłaniające prezentacje na temat stanu roślinności torfowisk, oraz hydrologicznych uwarunkowań ochrony omawianych obszarów. Produktywna debata przeniosła się na kolejną część spotkania, mianowicie sesję terenową , gdzie w uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć jak wiele już pracy włożono w ochronę tych ekosystemów, oraz co jeszcze planuje się zrobić w ramach projektu LIFE PEAT RESTORE.