W niedzielę, 19 sierpnia 2018 r. przy Filii Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce odbyła się III edycja Festynu Przyrodniczego LIFENaturaSlowinskaPl.

Podobnie jak w poprzednich latach wydarzenie cieszyło się niemałym zainteresowaniem. Na uczestników Festynu czekało wiele atrakcji:

STREFA SCENA:

/ kapela RARASZEK umilała czas wydarzenia /
/ konkursy przyrodnicze z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi /

STREFA GOŚCI:

/ stoiska edukacyjne BŁĘKITNEGO PATROLU WWF oraz NADLEŚNICTWA CHOCZEWO /
/ stoisko informacyjne CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W ŁEBIE /

STREFA MULTIMEDIALNA (prelekcje przyrodnicze):

/ Ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego (Słowiński Park Narodowy) /
/ Gospodarcze funkcje lasu (Nadleśnictwa Choczewo) /
/ Dlaczego rosiczka je muchy i po co kosimy łąki? czyli wybrane siedliska Ostoi Słowińskiej i przykłady ich ochrony (Słowiński Park Narodowy) /
/ Ssaki Bałtyku (Fundacja WWF Polska) /

W dniu 17 sierpnia 2018 roku uczestniczyliśmy w edukacyjnym spływie kajakowym rzeką Grabową, Ta ciekawa forma edukacji organizowana jest co roku w ramach projektu LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

W tym roku spływ zorganizowano rzeką Grabową, na odcinku od mostu na trasie Lejkowo-Święcianowo do wsi Grabowa. Podczas wodnej wycieczki można się było dowiedzieć o morfologii rzeki, a także występującej w jej korycie florze i faunie. Łatwo można było zaobserwować skutki zmieniającego się poziomu wody w rzece. Członkowie Zespołu Projektowego opowiedzieli również o działaniach prowadzonych w ramach projektu LIFEDrawaPL. Warto było słuchać i zapamiętywać wszystkie przekazywane informacje, gdyż na zakończenie przeprowadzono konkurs przyrodniczy z atrakcyjnymi nagrodami.