5 czerwca 2019 roku mieliśmy przyjemność opowiadać studentom Politechniki Gdańskiej o działaniach zaplanowanych w projekcie LIFENaturaSlowinskaPL. Podczas ­ wykładów, dla studentów I i II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska, skupiliśmy się głównie na tym jak, szeroko pojęte działania hydrotechniczne, mogą przyczynić się do ochrony przyrody.

Było to niewątpliwie ciekawe doświadczenie, gdyż zwykle musimy tak szeroki zakres projektu streścić w ciągu 5 do 10 minut. Tym razem okazało się, iż nawet 90 minut nie wystarcza na wyczerpanie tematu, zwłaszcza gdy na sali widać zainteresowanie, a i pojawiają się pytania.

8 i 9 maja 2019 roku uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej projekt „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” czyli „Kampinoskie Bagna”.

Celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Projekt niewątpliwie ciekawy, a można go określić jako wypracowanie pewnego kompromisu, gdyż opracowana koncepcja zakładała równoległą poprawę uwilgotnienia siedlisk morałowych Puszczy Kampinoskiej, z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka podtopień m.in. gospodarstw i domostw.