Co roku grupa studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod przewodnictwem Pana dr Ryszarda Piotrowicza, odwiedza Słowiński Park Narodowy podczas zajęć terenowych. Jednym z poruszanych podczas wypraw tematów są także rzeki włosienicznikowe, z tego powodu nie mogło zabraknąć zajęć w dolinie rzeki Łupawy, gdzie w ramach projektu LIFENaturaSlowinskaPL realizowane są dwa działania: renaturyzacja dna doliny rzeki Łupawy oraz budowa przepławki dla ryb.

14 czerwca 2018 r. mieliśmy przyjemność ponownie gościć w budynku Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego, członków Komitetu Sterującego, którzy przybyli na IV już z kolei posiedzenie. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego, a także firmy MELBUD S.C – wykonawcy dokumentacji technicznej dla działania „Poprawa stanu siedlisk dla ptaków wodno-błotnych”, w ramach którego będzie modernizowany system melioracji na Polderze Gardna IX i X.