Słowiński Park Narodowy w ramach prowadzonego projektu LIFENaturaSlowinskaPL podjął współpracę z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, który obecnie także realizuje przedsięwzięcie w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. Mowa tutaj o unijnym projekcie „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”, obejmującym swoim zakresem m.in. ochronę półnaturalnych ekosystemów siedlisk przyrodniczych muraw kserotermicznych, ciepłolubnych dąbrów oraz zanikających w naszym kraju populacji roślin związanych z tymi ekosystemami: sierpika różnolistnego, dziewięćsiłu popłocholistnego, ostnicy Jana, lnu włochatego, wisienki stepowej oraz dyptamu jesionolistnego.

W dniach 4 i 5 lipca 2017 r. mieliśmy przyjemność ponownie gościć Panią Edytę Owadowską-Cornil – zewnętrznego Monitora Projektu, która od początku trwania projektu „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH2200023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, wspiera oraz nadzoruje jego realizację z ramienia Komisji Europejskiej. Do zadań monitora należy również doradztwo przy prowadzeniu działań zaplanowanych w projekcie oraz pośredniczenie w kontakcie zespołu projektowego z Komisją Europejską.