W dniu 24 czerwca 2017 r. w budynku Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego odbyło się III posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w związku z realizacją projektu LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komitetu Sterującego, zaproszeni wykonawcy dokumentacji technicznej dla działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz pracownicy Słowińskiego Parku Narodowego. Rolą Komitetu jest stanowienie organu doradczego oraz opiniodawczego dla działań realizowanych w projekcie. Ponadto, dodatkowym celem funkcjonowania tego organu jest zapewnienie transparentności dla działań podejmowanych w projekcie oraz dobrej komunikacji z jednostkami, reprezentowanymi przez poszczególnych członków Komitetu.

1 lipca 2017 roku w godz. 10:00 – 16:00 na terenie Parku Wiejskiego oraz Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie miał miejsce II Festyn Przyrodniczy LIFENaturaSlowinskaPl, który mimo deszczowej aury cieszył się dużym zainteresowaniem. Na uczestników Festynu czekało wiele atrakcji m.in.:

STREFA SCENA - konkursy przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

STREFA GOŚCI - stoiska edukacyjno-informacyjne Gminy Smołdzino, Nadleśnictwa Damnica, Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC oraz Centrum Integracji Społecznej.