Dnia 25.04.2018r., przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego, p. Małgorzata Jacewicz – koordynator projektu oraz p. Paulina Sopek – zastępca koordynatora projektu uczestniczyli w Dniach Informacyjnych LIFE+ organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas wydarzenia, zostało przygotowane stoisko promujące projekt „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, dzięki czemu uczestnicy Dni Informacyjnych, mogli posłuchać o projekcie, jego celach, zrealizowanych oraz planowanych działaniach, a także pobrać materiały promocyjne. W ramach stoiska wystawione były w celach informacyjnych, m.in. roll-upy oraz pakiety edukacyjne, natomiast na rozdawnictwo przygotowano plakaty promujące projekt, dwa elementy z pakietów edukacyjnych, tj. klucz do rozpoznawania ptaków, grę „W górę rzeki” wraz z instrukcją, a także przygotowano widokówki przedstawiające piękne prace plastyczne, które napływały do SPN w poprzednich edycjach konkursów realizowanych w ramach projektu.

Miło nam poinformować Państwa, iż ogólnopolski konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”, realizowany w ramach  projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, został rozstrzygnięty. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu: