Widok z drona na obszar renaturyzacji cz.1 (L. Schiefelbein)

W poprzednim artykule omawiającym dotychczasowe efekty, mogliśmy zaobserwować wzrost wody powyższej poziomu wody średniej, co skutkowało przelaniem się wody przez połączenia starorzeczy i zasilenie ich wodami z rzeki. Obecnie, po zakończeniu realizacji prac mieliśmy okazje udokumentować stan wysokiej wody, która miała miejsce na przełomie grudnia 2023 i stycznia 2024. Efekt mogliśmy udokumentować za pomocą drona, który uchwycił efekt w postaci pięknie zalanego obszaru łęgu olszowo-jesionowego oraz całego polderu w górze rzeki.

W dniach 14 – 15 marca 2024 r. w Hotelu Łeba odbyła się konferencja zamykająca projekt LIFE13 NAT/PL/000018, o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL. W konferencji uczestniczyło 65 osób reprezentujących szereg instytucji publicznych, w tym, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Parki Narodowe i Krajobrazowe, Uczelnie Wyższe, samorządy, organizacje pozarządowe, a także firmy prywatne zajmujące się tematyką Projektu. Konferencję podzielono na dwa etapy: część referatową oraz terenową. Pierwszy dzień w całości poświęcono sesji referatowej.

Spotkanie otworzył dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego Andrzej Demczak, który powitał wszystkich gości, podsumował projekt oraz podziękował za udział osobom zaangażowanym we wdrażanie projektu na przestrzeni lat.