Słowiński Park Narodowy serdecznie zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące obszar gmin, w obrębie których położone są obszary  Natura 2000: Dnia 21 lipca 2021 r. w godzinach 16:00 – 19:00 miały miejsce nieodpłatne warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych o tematyce przyrodniczej „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego” Spotkanie odbyło się w formie online.

Słowiński Park Narodowy serdecznie zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące obszar gmin, w obrębie których położone są obszary  Natura 2000: Ostoja Słowińska i Pobrzeże Słowińskie, na nieodpłatne warsztaty edukacyjne pt.: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego”. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie online poprzez aplikację zoom dnia 21.07.2021 r. w godzinach 16:00-19:00.