8 i 9 maja 2019 roku uczestniczyliśmy w konferencji podsumowującej projekt „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska” czyli „Kampinoskie Bagna”.

Celem projektu jest zapewnienie właściwego stanu siedlisk mokradłowych obszaru Natura 2000 „Puszcza Kampinoska”. Projekt niewątpliwie ciekawy, a można go określić jako wypracowanie pewnego kompromisu, gdyż opracowana koncepcja zakładała równoległą poprawę uwilgotnienia siedlisk morałowych Puszczy Kampinoskiej, z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka podtopień m.in. gospodarstw i domostw.

Już po raz trzeci o Projekcie LIFENaturaSlowinskaPL można było dowiedzieć się kilku ciekawostek podczas Dnia Informacyjnego. Wydarzenie organizowane jest co roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego celem jest inauguracja na poziomie krajowym naborów wniosków do Programu LIFE.

Dzień Informacyjny z jednej strony skierowany jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosków w naborze LIFE, szukających wiedzy i inspiracji. Z drugiej natomiast to świetna okazja do zapoznania się z już realizowanymi projektami w głównych obszarach priorytetowych.