Działanie pn. „Poprawa stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych” jest jednym ze sztandarowych działań projektu o akronimie LIFENaturaSlowinskaPL. Celem zadania jest usprawnienie systemu melioracyjnego, które umożliwi regulowanie ilości wody na powierzchni oraz czasu jej zalegania w układzie przestrzennym polderu.

Już na etapie opracowywania projektu elementem istotnym przy restytucji układu, była obecność na polderach siedlisk wartościowych z punktu widzenia właściwego kształtowania mozaiki siedlisk charakterystycznej dla obszarów wodno-błotnych. Kształtowanie właściwych stosunków wodnych na polderach jest konieczne dla uzyskania wielu celów przyrodniczych. Należą do nich:

  • stworzenie warunków do przeprowadzenia lęgów,
  • utrzymanie przydatności dla ptaków w okresach migracji i zimowania,
  • zachowanie mozaiki łąkowo-szuwarowej oraz utrzymanie środowisk życia płazów i bezkręgowców.

 

Właśnie minął rok od przekazania placu budowy pod realizację działania pn. „Udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki”.

Na czym polegało? Ile trwało jego przygotowanie, a ile sama budowa?

Już wyjaśniamy.

„Udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Łupawy poprzez budowę przepławki”, to jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim budowa przepławki dla ryb przy stopniu wodnym Smołdzino, ale również wykonanie infrastruktury towarzyszącej. Ta infrastruktura to Stacja Biometrycznego Monitoringu Ryb oraz bariera elektryczna.