W dniu 16 czerwca 2015 r., w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, odbyło się I Posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w związku z realizacja projektu „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.