W związku z kolejnym sezonem, podczas którego na terenie elektrowni wodnej Smołdzino funkcjonuje przepławka dla ryb, postanowiliśmy przedstawić Państwu dotychczasowe efekty Wnętrze przepławki;fot. Leszek Schiefelbein. Głównym celem budowy przepławki jest umożliwienie swobodnego przepływu rybom, poprzez udrożnienie korytarza migracyjnego. Dlatego właśnie w niniejszym artykule, chcemy podzielić się zebranymi dotychczas danymi.

Słowiński Park Narodowy serdecznie zaprasza osoby dorosłe zamieszkujące obszar gmin, w obrębie których położone są obszary  Natura 2000: Dnia 21 lipca 2021 r. w godzinach 16:00 – 19:00 miały miejsce nieodpłatne warsztaty edukacyjne dla osób dorosłych o tematyce przyrodniczej „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego” Spotkanie odbyło się w formie online.