Dnia 28 listopada w budynku Administracyjnym SPN w Smołdzinie, odbyło się V Posiedzenie Komitetu Sterującego w związku z realizacją Projektu: „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

 

W czerwcu ruszyły prace nad udrażnianiem korytarza ekologicznego rzeki Łupawy.. Z betonowego mostu, tuż przy siedzibie Słowińskiego Parku Narodowego, można obserwować powstającą przepławkę dla ryb. W taki sposób zostaną połączone dwa odcinki rzeki Łupawy w granicach obszaru Natura 2000 – Ostoja Słowińska, umożliwiając wędrówki organizmom wodnym. Wybudowanie przepławki umożliwi wędrówki wielu gatunkom ryb, w tym wędrówki tarłowe troci wędrownej i łososia.