Projekt pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” realizowany jest w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ przez Słowiński Park Narodowy, który istnieje od 1967 r. i jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.

 

Dyrektor Słowińskiego Parku, Zarządzeniem nr 59/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku powierzył realizację przedmiotowego projektu Zespołowi Projektowemu w składzie:
Koordynator projektu - Małgorzata Adrian,
Zastępca koordynatora projektu - Paulina Sopek,
Księgowy - Dominika Rybacka,
Radca prawny - Elżbieta Miecznikowska,
Pracownik ds. zamówień publicznych – Arlena Hyralecka – Miller,
Specjalista ds. monitoringu efektów ekologicznych – Ireneusz Izydorek,
Specjalista ds. ochrony przyrody – ornitolog – Artur Kulwas,
Specjalista ds. ochrony przyrody – Grzegorz Kupczak,
Specjalista ds. ochrony wód – Łukasz Czajkowski,
Specjalista ds. edukacji – Kamila Wiewiórska,
Pracownik ds. osobowych i płac – Anna Jazowska,
Pracownik ds. budownictwa – Agnieszka Pydyś,
Pracownik ds. GIS – Maciej Radzikowski.