Projekt pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” realizowany jest w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ przez Słowiński Park Narodowy, który istnieje od 1967 r. i jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi.

Dyrektor Słowińskiego Parku, Zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 12 marca 2021 roku powierzył realizację przedmiotowego projektu Zespołowi Projektowemu w składzie:
Koordynator projektu – Wojciech Żydyk,
Księgowy - Dominika Rybacka,
Radca prawny - Elżbieta Miecznikowska,
Pracownik ds. zamówień publicznych – Arlena Hyralecka – Miller,
Specjalista ds. monitoringu efektów ekologicznych – monitoring botaniczny - Grzegorz Kupczak,
Specjalista ds. ochrony przyrody – monitoring ornitologiczny – Grzegorz Jędro,

Specjalista ds. ochrony wód – Leszek Schiefelbein,
Specjalista ds. edukacji – Małgorzata Lange,
Pracownik ds. osobowych i płac – Alicja Balik,

Pracownik ds. GIS – Filip Matras.