I. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA PROJEKTU

W ramach działania zostaną podjęte następujące zadania promocyjne:

1. E1.1 Projekt, wykonanie oraz prowadzenie/obsługa strony internatowej Projektu.

W ramach poddziałania:

wyłoniono wykonawcę usługi polegającej na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz administrowaniu strony www Projektu, stronę internetową uruchomiono zgodnie z planem 30.06.2015r., a umowa zakończyła się z dniem 16.12.2019r.,w chwili obecnej administrowaniem stroną internetową Projektu zajmuje się wykonawca usług informatycznych dla całego SPN.

2. E1.2 Książka Znaku Projektu.

W ramach poddziałania:

wyłoniono wykonawcę i opracowano Księgę Znaku Projektu, system identyfikacji wizualnej jest używany w korespondencji, podczas prezentacji, oznakowania infrastruktury, wykonania tablic informacyjnych, czy opracowywanej dokumentacji technicznej.

3. E.1.3 Opracowanie i wydanie dwóch informatorów.

W ramach poddziałania:

opracowano i wydrukowano dwa informatory dla ornitologów oraz o wybranych zagadnieniach ochrony gatunków oraz siedlisk ryb i minogów w SPN. Informatory są rozdawane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu, ale również przekazywane do szkół w których prowadzone są warsztaty, czy podczas konferencji lub spotkań.

4. E1.4 Projekt i wydanie 2 rodzajów posterów promocyjno-edukacyjnych.

W ramach poddziałania:

wykonano 2 rodzaje posterów, które obecnie są rozdawane podczas wydarzeń organizowanych w ramach projektu, ale również przekazywane do szkół w których prowadzone są warsztaty, czy podczas konferencji.  

5. E1.5 Wykonanie 4 roll-upów.

W ramach poddziałania:

wykonano 4 roll-upy, które są obecnie wykorzystywane podczas wydarzeń na których obecny jest zespół Projektowy, tj. festynach, warsztatach, konferencjach.

II. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PROJEKTU

W ramach działania zostaną podjęte następujące zadania edukacyjne:

1. E4.1 Opracowanie i wydanie pakietów edukacyjnych.

W ramach poddziałania:

przygotowano i wydrukowano 1000 pakietów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów, które swoją tematyką oraz stopniem zaawansowania dopasowane zostały do trzech grup wiekowych:

-        350 egz. dla klas 1 – 3 szkoły podstawowej (7 – 9 lat);

-        350 egz. dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej (10 – 12 lat);

-        300 egz. dla klas 1 – 3 szkoły gimnazjalnej (13 – 15 lat).

W skład każdego z pakietów wchodzi: pudełko na materiały (1 egz.), komplet trzech zeszytów tematycznych (siedliska, ptaki, ryby), scenariusze 45 minutowych warsztatów edukacyjnych (8 egz.), karty pracy z zadaniami (8 egz.), dodatek dla nauczyciela
z odpowiedziami do zadań z kart pracy (1 egz.), klucz do rozpoznawania gatunków ptaków
(1 egz.), mapa z trasą wycieczki terenowej po obszarze projektu (1 egz.), CD-ROM lub DVD z prezentacjami o tematyce warsztatów (8 prezentacji po 45 min.), zestaw tekturowych sylwetek ptaków i minogów (3 egz.), zestaw gier edukacyjnych (2 egz.), notatnik (1 egz.) oraz długopis (1 egz.).

2. E4.2 Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w szkołach.  

W ramach poddziałania:

prowadzone są warsztaty edukacyjne w szkołach, część warsztatów już się zakończyła, a obecnie prowadzane są warsztaty w 10 grupach.

Łącznie warsztatami objęto 10 szkół. Warsztaty prowadzone są przez specjalistę ds. edukacji, na bazie pakietów edukacyjnych opracowanych w ramach Projektu (E4.1), które na chwilę obecną zostały rozdysponowane w prawie całym nakładzie (pozostało 7 szt. z 1000 szt.).

3. E4.3 Przeprowadzenie dwóch edycji warsztatów dla dorosłych.

W ramach poddziałania:

 1. w dniach 4 i 5 listopada 2016 r. zrealizowano pierwszą edycję warsztatów, w której udział wzięło 20 osób. Odbyły się one w pomieszczeniach Muzeum Przyrodniczego Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, gdzie pierwszego dnia przedstawiono uczestnikom wydarzenia projekt LIFENaturaSlowinskaPL w drodze prelekcji oraz dyskusji. Drugiego dnia zajęcia odbyły się w terenie, podczas których zaprezentowano obszar projektu, a w szczególności piętrzenie elektrowni wodnej w Smołdzinie, dno renaturyzowanej doliny rzeki Łupawy i wybrane starorzecza (IV, VI i VII). Ponadto uczestnikom warsztatów udostępniono wieżę widokową na Rowokole, skąd rozpościera się panorama na niemal cały obszar SPN, Ostoi Słowińskiej PLH220023, Pobrzeża Słowińskiego PLB220003. Po powrocie z wycieczki terenowej do budynku Muzeum Przyrodniczego SPN przeprowadzono jeszcze panel dyskusyjny, zorganizowano ponadto konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Podczas dwóch dni warsztatów prowadzono również ankietowanie ich uczestników (przed rozpoczęciem oraz tuż przed zakończeniem zajęć). Materiały te przekazano następnie wykonawcy działania D2, celem uwzględnienia ich w ewaluacji wpływu projektu na lokalną społeczność.
 2. druga edycja warsztatów zaplanowana jest na rok 2020r., jednak w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz na świecie, może zajść konieczność przesunięcia ich na rok 2021r.  
4. E4.4 Zorganizowanie i przeprowadzenie 4 edycji konkursów.

W ramach poddziałania:

 1. a)zorganizowano konkurs w 2015r.:

tematyka: konkurs fotograficzny pn. W OBiEKTYWiE – PTAKi OSTOi SŁOWiŃSKiEJ i POBRZEŻA SŁOWiŃSKiEGO.

Grupy wiekowe: dzieci ze szkół podstawowych; młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; osoby dorosłe (powyżej 19 lat).

Nagrody: lornetki, namioty, plecaki, śpiwory

W konkursie wzięło udział 10 uczestników, każdy otrzymał nagrodę. Celem rozdysponowania pozostałych zakupionych nagród, na Facebooku SPN ogłoszono konkurs z wykorzystaniem fotografii nadesłanych przez owych 10 uczestników. W konkursie ty razem wzięło udziały udział 32 osoby.

 1. b)zorganizowano konkurs w 2016r.:

tematyka: film krótkometrażowy, nakręcony telefonem komórkowym, promujący walory przyrodniczo-krajobrazowe ekosystemów wodnych i wodno-błotnych związanych z obszarem objętym projektem.

Grupy wiekowe: dzieci ze szkół podstawowych; młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; osoby dorosłe (powyżej 19 lat).

Nagrody: tablety, lornetki, plecaki, śpiwory.

W konkursie wzięło udział 5 uczestników, rozdano 3 nagrody. Celem rozdysponowania pozostałych zakupionych nagród, na Facebooku SPN ogłoszono konkurs z wykorzystaniem ilustracji ptaków. W konkursie ty razem wzięło udziały udział 129 osób i przyznano 9 nagród.

 1. c)zorganizowano konkurs w 2017r.:

PRACA PLASTYCZNA / przedział wiekowy: 3-6 lat:

Praca plastyczna winna przedstawiać wybrany gatunek bądź kilka gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego.

PLAKAT / przedział wiekowy: 7-14 lat:

Plakat winien przedstawiać wybrany gatunek wędrownego ptaka wodno-błotnego w jego naturalnym środowisku. wraz z hasłem promującym obszar Pobrzeża Słowińskiego jako dogodne miejsce przystankowe na trasie wędrówki.

FOTOGRAFIA / przedział wiekowy: powyżej 14 lat:

Fotografie winny przedstawiać wędrowne ptaki wodno-błotne, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego

Nagrody: aparaty fotograficzne, namioty turystyczne, plecaki, książki popularno-naukowe.

Liczba uczestników: 381, w tym:

w przedziale wiekowym 3-6 lat wpłynęło 184 prac plastycznych,

w przedziale wiekowym 7-14 lat 164 plakatów,

w przedziale wiekowym powyżej 14 lat 33 fotografie.

 1. d)zorganizowano konkurs w 2018r.:

PRACA PLASTYCZNA / przedział wiekowy: 3-6 lat:

Praca plastyczna winna przedstawiać wybrane siedlisko bądź siedliska Ostoi Słowińskiej, w tym w szczególności siedliska przyrodnicze obszaru objętego Projektem (m.in. jezioro Gardno, rzeka Łupawa, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, łąki) wraz z typowymi dla danego siedliska gatunkami roślin/zwierząt.

PLAKAT / przedział wiekowy: 7-14 lat oraz 14<lat:

Praca plastyczna winna przedstawiać wybrane siedlisko bądź siedliska Ostoi Słowińskiej, w tym w szczególności siedliska przyrodnicze obszaru objętego Projektem (m.in. jezioro Gardno, rzeka Łupawa, nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników, starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, łąki) wraz z typowymi dla danego siedliska gatunkami roślin/zwierząt oraz hasłem promującym obszar Ostoi Słowińskiej jako dogodne miejsce dla występowania danego gatunku roślin/zwierząt.

Nagrody: lornetka, plecaki, śpiwór oraz książki popularno-naukowe.

Liczba uczestników: 28.

Po każdym konkursie przygotowywano wystawy pokonkursowe, wykorzystując wydruki wieloformatowe oraz ramy zakupione w ramach realizacji Projektu.

5. E4.5 Zorganizowanie 4 festynów przyrodniczych.

W ramach poddziałania:

 1. a)zorganizowano festyn przyrodniczy w 2016r.:

Termin wydarzenia: 4 września 2016 r. (niedziela), g. 11:00 - 15:00

Miejsce wydarzenia: Słowiński Park Narodowy, Obwód Ochronny Rowy, plac przy ul. Parkowej, 76-212 Rowy

W ramach wydarzenia przewidziano (konspekt wydarzenia):

STREFA SCENA

 • Konferansjer,
 • Konkursy przyrodnicze zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (tablety multimedialne, plecaki, śpiwory, termosy, kubki termiczne)
 • Oprawa muzyczna wydarzenia – zespół folkowy

STREFA GOŚCI Stoisko edukacyjno-informacyjne: Nadleśnictwa Damnica.

STREFA OSTOI SŁOWIŃSKIEJ I POBRZEŻA SŁOWIŃSKIEGO

Aktywności przyrodniczemu poświęcone „Rybom i minogom”, „Siedliskom” oraz „ptakom” Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego.

STREFA MULTIMEDIALNA Prelekcje przyrodnicze.

STREFA ANIMACJI

Animacje przyrodnicze, gry i zabawy nie tylko dla najmłodszych m.in.: szczudła animacyjne, slackline – chodzenie po linie, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane,

PUNKT INFORMACYJNO-REJESTRACYJNY

rejestracja uczestników, wydawanie nagród rzeczowych i pamiątkowych upominków

STREFA POCZĘSTUNEK

serwowanie: zup z wojskowej kuchni polowej, chleba wiejskiego ze smalcem tradycyjnym i wegetariańskim, ogórków małosolnych

Liczba zarejestrowanych uczestników: 165

 • Osoby dorosłe: 129
 • Dzieci: 36

Liczba wręczonych nagród w ramach konkursów przyrodniczych: 25

 1. b)zorganizowano festyn przyrodniczy w 2017r.:

Termin wydarzenia: 1 lipca 2017 r. (sobota), g. 10:00 - 16:00

Miejsce wydarzenia: Smołdzino (Park Wiejski oraz Muzeum Przyrodnicze SPN w Smołdzinie)

W ramach wydarzenia przewidziano (konspekt wydarzenia):

STREFA SCENA / miejsce: Park Wiejski / 10:00 – 16:00

 • Konferansjer,
 • Konkursy przyrodnicze zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (aparaty fotograficzne, namioty, plecaki, śpiwory, termosy, przyrodnicze książki),
 • Oprawa muzyczna wydarzenia - kapela Tadirindum, w repertuarze tradycyjna muzyka taneczna m.in.: sztajerki, walczyki, polki, oberki
  i mazurki (muzyka ludowa),

STREFA GOŚCI / miejsce: Park Wiejski / 10:00 – 16:00

Stoiska edukacyjno-informacyjne: Gminy Smołdzino / Nadleśnictwa Damnica / Parku Krajobrazowego Dolina Słupi / Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC / Centrum Integracji Społecznej

STREFA MULTIMEDIALNA / miejsce: Muzeum Przyrodnicze SPN / 10:00 -16:00

Prelekcje przyrodnicze:

- Gatunki priorytetowe Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego / Grzegorz Jędro, Słowiński Park Narodowy,

- Mała zabudowa hydrotechniczna duży problem ekologiczny / Marcin Miller, Park Krajobrazowy Dolina Słupi,

- Siedliska priorytetowe Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego / Grzegorz Kupczak, Słowiński Park Narodowy,

Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Przyrodniczego SPN

STREFA ANIMACJI / miejsce: Park Wiejski / 10:00 – 16:00

Animacje przyrodnicze, gry i zabawy nie tylko dla najmłodszych m.in.: szczudła animacyjne, slackline – chodzenie po linie, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane,

PUNKT INFORMACYJNO-REJESTRACYJNY / 10:00 – 16:00

rejestracja uczestników, wydawanie nagród rzeczowych i pamiątkowych upominków

STREFA POCZĘSTUNEK / Park Wiejski / 10:00 – 16:00

 • serwowanie: zup z wojskowej kuchni polowej, chleba wiejskiego ze smalcem tradycyjnym i wegetariańskim, ogórków małosolnych
 • serwowanie: dań grillowych

Liczba zarejestrowanych uczestników: 354

 • Osoby dorosłe: 160
 • Dzieci: 194

Liczba wręczonych nagród w ramach konkursów przyrodniczych: 24

 1. c)zorganizowano festyn przyrodniczy w 2018r.:

Termin wydarzenia: 19.08.2018 r. (niedziela), g. 11:00 - 15:00

Miejsce wydarzenia: Rąbka / Filia Muzeum Przyrodniczego SPN w Rąbce

W ramach wydarzenia przewidziano (konspekt wydarzenia):

STREFA SCENA

 • Konferansjer,
 • Konkursy przyrodnicze zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (lornetki, plecaki, przyrodnicze książki),
 • Oprawa muzyczna wydarzenia - kapela Raraszek w repertuarze tradycyjna muzyka taneczna m.in.: sztajerki, walczyki, polki, oberki
  i mazurki (muzyka ludowa),

STREFA GOŚCI

Stoiska edukacyjno-informacyjne: Nadleśnictwa Choczewo / Błękitnego Patrolu Fundacji WWF Polska / Centrum Informacji Turystycznej w Łebie

STREFA MULTIMEDIALNA / miejsce: Filia Muzeum Przyrodniczego SPN / 11:30 -14:30

Prelekcje przyrodnicze / Sala dydaktyczna:

godz. 11:30 / Ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego (Słowiński Park Narodowy)

godz. 12:15 / Prelekcja przyrodnicza Nadleśnictwa Choczewo

godz. 13:00 / Dlaczego rosiczka je muchy i po co kosimy łąki? czyli wybrane siedliska Ostoi Słowińskiej i przykłady ich ochrony (Słowiński Park Narodowy)

godz. 13:45 / Prelekcja przyrodnicza Błękitnego Patrolu (Fundacja WWF Polska)

STREFA ANIMACJI / miejsce: Zaplecze dydaktyczne przy Filii Muzeum

Animacje przyrodnicze, gry i zabawy nie tylko dla najmłodszych m.in.: szczudła animacyjne, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane,

PUNKT INFORMACYJNY

rejestracja uczestników, wydawanie nagród rzeczowych i pamiątkowych upominków

STREFA POCZĘSTUNEK

serwowanie: zup z wojskowej kuchni polowej, chleba wiejskiego ze smalcem tradycyjnym i wegetariańskim, ogórków małosolnych

Liczba zarejestrowanych uczestników: 323

Osoby dorosłe: 248

Dzieci: 75

Liczba wręczonych nagród w ramach konkursów przyrodniczych: 22

 1. d)zorganizowano konkurs festyn przyrodniczy w 2019r.:

Termin wydarzenia: 03.08.2019 r. (sobota), g. 10:00 - 14:00

Miejsce wydarzenia: Czołpino – parking przy byłej jednostce wojskowej

Konspekt wydarzenia:

STREFA SCENA

 • Konferansjer,
 • Konkursy przyrodnicze zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi (lornetki, plecaki, przyrodnicze książki),
 • Oprawa muzyczna wydarzenia – zespół folkowy „Pani od muzyki”

STREFA GOŚCI

Stoiska edukacyjno-informacyjne: Nadleśnictwo Damnica / Błękitny Patrol Fundacji WWF Polska / PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku / Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

STREFA MULTIMEDIALNA

Prelekcje przyrodnicze:

10:45 – Dlaczego rosiczka je muchy i po co kosimy łąki? Czyli wybrane siedliska Ostoi Słowińskiej i przykłady ochrony (Grzegorz Kupczak Słowiński Park Narodowy)
11:45 – Antropopresja w Słowińskim Parku Narodowym (Grzegorz Kupczak Słowiński Park Narodowy)
12:45 – Prelekcja przyrodnicza Błękitnego Patrolu (Wojtek Bagiński Fundacja WWF Polska)

STREFA ANIMACJI

Animacje przyrodnicze, gry i zabawy nie tylko dla najmłodszych m.in.: szczudła animacyjne, malowanie twarzy, wielkie bańki mydlane, chodzenie po linie (slikeline)

PUNKT INFORMACYJN

rejestracja uczestników, wydawanie drobnych upominków za udział w festynie

STREFA POCZĘSTUNEK

serwowanie: zup z wojskowej kuchni polowej (grochówka, zupa krem z dyni), chleba wiejskiego ze smalcem tradycyjnym i wegetariańskim, ogórków małosolnych, jabłek.

Liczba zarejestrowanych uczestników: 252

 1. Osoby dorosłe: 175
 2. Dzieci: 77

Liczba wręczonych nagród w ramach konkursów przyrodniczych: 22

Łącznie w czterech festynach przyrodniczych wzięło udział: 1094 osoby.