Słowiński Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. W OBiEKTYWiE – PTAKi OSTOi SŁOWiŃSKiEJ i POBRZEŻA SŁOWiŃSKiEGO.

 

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach wiekowych:

  • dzieci ze szkół podstawowych;
  • młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
  • osoby dorosłe (powyżej 19 lat).

 

Konkurs realizowany jest w ramach projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”. Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno przyrody, na potrzebę ochrony Ostoi Słowińskiej i Pobrzeża Słowińskiego, kształtowanie świadomości ekologicznej, budowanie odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze oraz troski o jego zachowanie. Efektem końcowym konkursu będzie wystawa fotograficzna prezentująca PTAKi OSTOi SŁOWiŃSKiEJ i POBRZEŻA SŁOWiŃSKiEGO. Na prace konkursowe (fotografie, aktywności) czekamy do 31 października 2015 r.

 

 

Załączniki:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie