Miło nam poinformować Państwa, iż w ramach ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych” przyznano dodatkowe WYRÓŻNIENIA dla Leny Koryckiej oraz Marcela Trzcińskiego (forma prezentacji tematu: plakat; przedział wiekowy 7-14 lat).

Laureatom gratulujemy!

Załączniki:

Zał. 1. Wyniki konkursu.

Galeria zdjęć znajduje się na stronie internetowej pod adresem::
https://lifenaturaslowinska.pl/index.php/pl/promocja-i-edukacja/konkursy?limitstart=0#sigProId39a3e8bf31

Miło nam poinformować Państwa, iż ogólnopolski konkurs plastyczny „Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych”, realizowany w ramach  projektu nr LIFE13 NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, został rozstrzygnięty. Wyniki konkursu w załączeniu.

Laureatom gratulujemy, a pozostałym osobom serdecznie dziękujemy za tak licznie nadesłane prace konkursowe!