Słowiński Park Narodowy ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny „Wędrowne ptaki wodno-błotne Pobrzeża Słowińskiego”. Celem Konkursu jest zaprezentowanie gatunków wędrownych ptaków wodno-błotnych, które można zaobserwować podczas przelotów na terenie Pobrzeża Słowińskiego. Wykaz rzeczonych gatunków stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Słowiński Park Narodowy zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu realizowanego w ramach projektu LIFE 13/NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

Konkurs polega na nakręceniu telefonem komórkowym filmu krótkometrażowego promującego walory przyrodniczo-krajobrazowe ekosystemów wodnych i wodno-błotnych  związanych z obszarem objętym projektem (m. in. rzeka Łupawa, poldery przy wschodnim brzegu jeziora Gardno, ptaki i rośliny związane z ww. ekosystemami, jezioro Gardno).