Zarówno przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie, jak i jego realizacji aktywnie uczestniczą przedstawiciele takich instytucji i firm jak:

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

Dane kontaktowe:
ul. Sucha 12
80-531 Gdańsk
strona www: www.zmiuw.gda.pl

Energa Wytwarzanie S.A

Dane kontaktowe:
Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
Adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 42 A, 83-000 Pruszcz Gdański
strona www: www.energa-wytwarzanie.pl

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Dane kontaktowe:
ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
strona www: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Dane kontaktowe:
ul. Chmielna 54/57
80 - 748 Gdańsk
strona www: www.gdansk.rdos.gov.pl

 

Nawiązano także współpracę z jednostkami, które zaangażowane są w realizację projektów na rzecz ochrony przyrody w ramach Instrumentu Finansowego LIFE. Celem tej współpracy jest stworzenie sieci z innymi projektami LIFE:

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
ul. Łódzka 244
25 - 655 Kielce
strona www: http://www.pk.kielce.pl