W ramach Przedsięwzięcia zaplanowano 22 działania, które w ocenie Słowińskiego Parku Narodowego przyczynią się do zrealizowania założonych celów oraz osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Szczegółowy harmonogram działań wraz z planowanymi terminami ich realizacji zawiera tabela poniżej:link (230kB)