Projekt LIFENaturaSlowinskaPL swoim zakresem obejmuje także działalność edukacyjną, w ramach której prowadzone są m.in. warsztaty edukacyjne w placówkach oświatowych, objętych programem edukacyjnym Słowińskiego Parku Narodowego. Grupą docelową warsztatów stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Szczegółowy program, terminy oraz częstotliwość ich realizacji w szkołach został indywidualnie dopasowany do potrzeb placówek, które zgłosiły chęć udziału w cyklu spotkań (obecnie współpracujemy z siedmioma placówkami). W ramach warsztatów każdy uczestnik otrzymuje własne materiały do pracy (pakiety edukacyjne). Pakiety edukacyjne dedykowane są 3 kategoriom wiekowym:
- klasy 1-3 szkoły podstawowej,
- klasy 4-6 szkoły podstawowej,
- klasy 1-3 gimnazjum.
Na materiały edukacyjne składają się m.in. scenariusze zajęć dla nauczycieli, karty pracy dla uczniów, foldery o tematyce przyrodniczej, klucz do rozpoznawania ptaków, gry edukacyjne.

W tym miejscu publikujemy wspomniane pakiety w postaci cyfrowej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami, a samych nauczycieli nawet do samodzielnej realizacji warsztatów poświęconych w szczególności ochronie siedlisk, ptaków i ryb. Całość materiału podzielona została na trzy części:
- przeznaczoną dla uczniów, w której znajdują się materiały wchodzące w skład pakietów rozdawanych uczniom
- przeznaczoną dla nauczycieli i prowadzących zajęcia edukacyjne, gdzie zamieszczono scenariusze zajęć oraz karty pracy
- prezentacje multimedialne, które w atrakcyjny sposób przedstawiają temat zajęć.

1

Fot. 1. Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej w Smołdzinie

2

Fot. 2. Zawartość pakietu edukacyjnego

3

Fot. 3. Okładka pakietu edukacyjnego dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

4

Fot. 4. Okładka pakietu edukacyjnego dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

5

Fot. 5. Okładka pakietu edukacyjnego dla uczniów szkół gimnazjalnych