Na obszarach, gdzie realizujemy projekt LIFENaturaSlowinskaPL, wiosna zagościła na dobre. Ledwie kilka dni temu padał śnieg, a teraz możemy zaprezentować wszystkim zdjęcia przepełnione słońcem. Chcąc się podzielić zielenią łąk i błękitnym niebem, zamieszczamy kilka zdjęć z Polderu Gardna IX – urokliwego miejsca, na którym realizujemy działania zmierzające do poprawy stanu siedlisk ptaków wodno-błotnych.

Pierwsze cztery zdjęcia zostały zrobione w sercu polderu, na obszarze gdzie zostanie usprawniony system melioracyjny, który umożliwi regulowanie ilości wody oraz czasu jej zalegania na powierzchni polderu. Takie zabiegi techniczne pozwolą w czasie trwania wiosennych i jesiennych migracji oraz podczas lęgów ptaków wodno-błotnych utrzymania sprzyjającemu poziomu wód. Zmodernizowany system melioracyjny, umożliwi natomiast kwaterowe obniżenie poziomu wody i sprawne przeprowadzenia wykaszania łąk i szuwarów, tak aby zapobiec zarastaniu tego miejsca przez krzewy i drzewa. Na obszarze Polderu Gardna IX wytoczona została ścieżka przyrodnicza „Gardnieńskie Lęgi”, gdzie podczas spaceru uważnemu obserwatorowi uda się zobaczyć np. czajki. Jest to gatunek, dla którego obszar polderu jest jednym z najważniejszych miejsc gniazdowania w granicach Pobrzeża Słowińskiego.

Wraz z kolejnymi zdjęciami, przenosimy się bliżej brzegów Jeziora Gardno, na obszar znajdujący się po pomiędzy groblą przyjeziorną a wałem przeciwpowodziowym, chroniącym Polder Gardna IX. Do odtworzenia siedlisk ptaków wodno-błotnych w tym miejscu przyczyni się miejscowe rozszczelnienie grobli przyjeziornej. Zabieg techniczny przywróci okresowe, naturalne zalewy wodami jeziora. Jednocześnie podejmowane tu działania polegają na corocznym wykaszaniu trzciny, szuwarów turzycowych i łąk. Pozbycie się trzciny wraz z zachowaniem niskich i umiarkowanie wysokich form roślinności pozwala odtworzyć siedliska wykorzystywane przez ptaki wodno-błotne. Taki wykos zastał już przeprowadzony dwukrotnie, a efekty prowadzonych działań ochronnych widać na przedstawionych zdjęciach. Podczas wizji terenowej w miejscu wykonania tego zabiegu ochrony przyrody udało nam się zaobserwować żurawie. Na innym ze zdjęć prezentujemy również ciekawy gatunek, występującej na tym obszarze chronionej paproci, jakim jest nasięźrzał pospolity. Nazwa ta może być jednak myląca, gdyż paproć ta nie jest spotykana w naszym kraju zbyt często.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i spacerów po Polderze Gardna IX.

fot. 1

fot. 1. Panorama polderu Gardna IX (fot. P. Sopek).

fot. 2

fot. 2. Panorama polderu Gardna IX (fot. P. Sopek).

fot. 3

fot. 3. Fragment ścieżki przyrodniczej „Gardnieńskie Lęgi” (fot. P. Sopek).

fot. 4

fot. 4. Czajka w środowisku lęgowym w miejscu gdzie uprzednio wykoszono trzcinę (fot. G. Kupczak).

fot. 5

fot. 5. Efekt wykaszania trzciny na obszarze położonym pomiędzy groblą przyjeziorną a wałem (fot. P. Sopek).

fot. 6

fot. 6. Efekt wykaszania trzciny na obszarze położonym pomiędzy groblą przyjeziorną a wałem (fot. P. Sopek).

fot. 7

fot. 7. Efekt wykaszania trzciny na obszarze położonym pomiędzy groblą przyjeziorną a wałem (fot. P. Sopek).

fot. 8

fot. 8. Żurawie (fot. P. Sopek).

fot. 9

fot. 9. Żurawie (fot. P. Sopek).

fot. 10

fot. 10. Nasięźrzał pospolity (fot. G. Kupczak).