Dnia 25.04.2018r., przedstawiciele Słowińskiego Parku Narodowego, p. Małgorzata Jacewicz – koordynator projektu oraz p. Paulina Sopek – zastępca koordynatora projektu uczestniczyli w Dniach Informacyjnych LIFE+ organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podczas wydarzenia, zostało przygotowane stoisko promujące projekt „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”, dzięki czemu uczestnicy Dni Informacyjnych, mogli posłuchać o projekcie, jego celach, zrealizowanych oraz planowanych działaniach, a także pobrać materiały promocyjne. W ramach stoiska wystawione były w celach informacyjnych, m.in. roll-upy oraz pakiety edukacyjne, natomiast na rozdawnictwo przygotowano plakaty promujące projekt, dwa elementy z pakietów edukacyjnych, tj. klucz do rozpoznawania ptaków, grę „W górę rzeki” wraz z instrukcją, a także przygotowano widokówki przedstawiające piękne prace plastyczne, które napływały do SPN w poprzednich edycjach konkursów realizowanych w ramach projektu.

Największym zainteresowaniem cieszyły się pakiety edukacyjne. Przypominamy, iż w wersji  elektronicznej są one do pobrania oraz druku pod adresem: http://lifenaturaslowinska.pl/index.php/pl/promocja-i-edukacja/pakiety-edukacyjne. Ponadto uczestnicy Dni Informacyjnych, często pytali o realizowane w ramach projektu warsztaty edukacyjne oraz ewentualną możliwość przyjazdu z grupą edukacyjną celem uczestniczenia w takich warsztatach.

W Dniach Informacyjnych swoje stoiska przygotowali także przedstawiciele innych projektów finansowych ze środków LIFE+ (ze wszystkich komponentów), dzięki czemu była okazja na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów.

Podczas trwania wydarzenia, odbyła się także sesja ogólna, podczas której można było uzyskać wiele cennych informacji, m.in. dotyczących nowego naboru LIFE2018, a także sesje tematyczne, w których w miarę wolnego czasu przedstawiciele SPN uczestniczyli.

DSC 0076

Fot. Paulina Sopek

DSC 0077

Fot. Paulina Sopek

DSC 0078

Fot. Paulina Sopek

DSC 0079

Fot. Paulina Sopek

DSC 0080

Fot. Paulina Sopek

DSC 0081

Fot. Paulina Sopek

DSC 0082

Fot. Paulina Sopek