Słowiński Park Narodowy przypomina o ogłoszonym konkursie plastycznym „Bogactwo Słowińskich siedlisk przyrodniczych”. W związku z wskazaniem na ogłoszeniu z dnia 7 listopada, błędnego adresu strony www, pod którym dostępne są dokumenty dotyczące konkursu, termin przekładania prac zostaje wydłużony do 03 grudnia 2018 r.

W związku z powyższym zmianie ulega paragraf X Regulaminu i nabiera brzmienia:

X TERMINY:

  1. Termin ogłoszenia Konkursu: 31 października 2018
  2. Termin nadsyłania prac: 3 grudnia 2018
  3. Obrady komisji oceniającej: 4-6 grudnia 2018
  4. Ogłoszenie wyników Konkursu: 7 grudnia 2018

Przypominamy, że wszelkie informacje związane z konkursem można przeczytać klikając tu: Konkurs.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie DZIECI, MŁODZIEŻ i OSOBY DOROSŁE.

Załączniki:

1. Plakat

2. Regulamin konkursu

3. Zał. nr 1. Wykaz słowińskich siedlisk przyrodniczych

4. Zał. nr 2. Formularz zgłoszeniowy

5. Zał. nr 3. Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w konkursie