Obecnie jesteśmy tuż przed zakończeniem realizacji robót budowalnych w ramach inwestycji pn. „Renaturyzacja dna doliny Łupawy […]”. Głównym celem realizowanych prac jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Smołdzino, wraz z jednoczesnym poprawieniem stanu łęgów olszowo-jesionowych oraz starorzeczy.
Jak wiemy, rzeka Łupawa została „wyprostowana” na potrzeby budowy elektrowni wodnych, na skutek czego naturalnie meandrującą rzekę zamieniono w kanał roboczy. Z tego powodu 20 ha łęgu olszowo jesionowego zostało odciętych od naturalnego zalewania wodami powodziowymi. Ponadto degradacji uległy odcięte wałem starorzecza.
Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że prace przynoszą zamierzone efekty.

Na poniższych zdjęciach zamieszczonych pod niniejszym tekstem możemy zobaczyć wyremontowany wał, który odzyskał odpowiednie parametry, niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
Natomiast największą niespodzianką i sukcesem jaki zaobserwowaliśmy, jest pierwsze udokumentowane wlanie się wody w stronę łęgu oraz zasilenie wodą starorzeczy, poprzez wykonane połączenia. Jest to naprawdę przełomowy moment z uwagi na fakt, że od czasu budowy elektrowni wodnych na rzece Łupawie takie zjawisko nie odbywało się w naturalny sposób.
Rezultatem dostania się wody na obszar łęgu oraz do starorzeczy jest oczywiście poprawa stanu siedlisk, dla ptaków wodno-błotnych oraz  gatunków ryb występujących w rzece Łupawie. Ponadto ważnym aspektem jest zwiększenie retencji wód na tym obszarze, która jak wiemy jest bardzo istotna w dobie zmian klimatycznych.
Jesteśmy zmotywowani faktem, że już na takim etapie możemy zaobserwować zaplanowane rezultaty. Oczywiście będziemy relacjonować na bieżąco jakie pozytywne skutki będziemy mogli zaobserwować w kontekście siedlisk i gatunków.
Powoli zbliżamy się do zakończenia robót budowlanych oraz realizacji całego Projektu. Zaplanowaliśmy wykonanie raportu Laika oraz raportu Naukowego, które zamieścimy do wglądu na niniejszej stronie. Pozwoli to na kompleksowe poznanie rezultatów jakie obecnie osiągnęliśmy oraz jakie planujemy osiągnąć w niedalekiej przyszłości.
Poniżej znajdują się zdjęcia z realizacji prac.