Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie realizacji projektu pn "Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I"

 

zaproszenie na spotkanie z SPN