Słowiński Park Narodowy zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu realizowanego w ramach projektu LIFE 13/NAT/PL/000018 pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.

Konkurs polega na nakręceniu telefonem komórkowym filmu krótkometrażowego promującego walory przyrodniczo-krajobrazowe ekosystemów wodnych i wodno-błotnych  związanych z obszarem objętym projektem (m. in. rzeka Łupawa, poldery przy wschodnim brzegu jeziora Gardno, ptaki i rośliny związane z ww. ekosystemami, jezioro Gardno).

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przewidziany dla osób w trzech przedziałach wiekowych:

I – dzieci ze szkół podstawowych,
II – młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
III – osoby dorosłe (powyżej 19 lat).

Najlepsze cztery filmy w każdej z powyższych kategorii wiekowych zostaną nagrodzone nagrodami (I miejsce: tablet, II miejsce: lornetka, III miejsce: plecak, wyróżnienie: śpiwór).

Termin nadsyłania prac konkursowych: 30 września 2016 r. Regulamin konkursu dostępny na: www.lifenatura.slowinskipn.pl

Serdecznie zachęcamy wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych do aktywnego ich wykorzystania i zabawy na ścieżkach przyrodniczych i szlakach turystycznych Słowińskiego Parku Narodowego.

Załączniki:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie

plakat