W dniu 4 września 2016 r. w miejscowości Rowy odbył się Festyn Przyrodniczy LIFENaturaSlowinskaPL. Impreza zorganizowana została przez Słowiński Park Narodowy, w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I” w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ ze środków Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tematem przewodnim imprezy, inicjującej serię trzech corocznych wydarzeń w ramach projektu LIFE+, było przybliżenie uczestnikom zabawy osobliwości przyrody chronionej w sieci Natura2000 w obszarze PLH220023 Ostoi Słowińskiej oraz PLB220003 Pobrzeża Słowińskiego.

Chociaż aura nie zachęcała do spacerów, cieszyliśmy się dużym zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców okolicy. W programie znalazły się liczne zabawy oraz konkursy. W międzyczasie przeprowadziliśmy trzy krótkie prezentacje, podczas których zaprezentowano dotychczasowe wyniki realizacji projektu wraz z kilkoma ciekawostkami przyrodniczymi. W ten oto sposób nasi goście mogli poznać wiele interesujących faktów. Dla przykładu minóg rzeczny, chociaż sama nazwa gatunku na to nie wskazuje, spędza kilka lat swojego życia w morzu. Inną bardzo ważną kwestią było przybliżenie uczestnikom festynu wiedzy, że ochrona przyrody nie zawsze polega na wprowadzaniu samych zakazów, ponieważ skuteczna ochrona niektórych siedlisk, a w związku z tym również i związanych z nimi gatunków zwierząt i roślin, wymaga utrzymania zrównoważonego użytkowania rolniczego. Dotyczy to w szczególności siedlisk nieleśnych - łąk i pastwisk, które w pewnych okolicznościach stanowią bardzo cenne przyrodniczo biocenozy, co dotyczy w szczególności obszaru objętego działaniami w ramach projektu LIFE+ w Słowińskim Parku Narodowym.

W przyszłym roku planujemy kontynuować cykl festynów przyrodniczych, a następna imprezę chcielibyśmy zorganizować latem w miejscowości, w której mieści się nasza siedziba - w Smołdzinie. Już dziś zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w II Festynie Przyrodniczym LIFENaturaSlowinskaPL.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także osobom zaangażowanym w jego organizację. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z festynu 

Chociaż aura nie zachęcała do spacerów, cieszyliśmy się dużym zainteresowaniem turystów oraz mieszkańców okolicy. W programie znalazły się liczne zabawy oraz konkursy. W międzyczasie przeprowadziliśmy trzy krótkie prezentacje, podczas których zaprezentowano dotychczasowe wyniki realizacji projektu wraz z kilkoma ciekawostkami przyrodniczymi.

W ten oto sposób nasi goście mogli poznać wiele interesujących faktów. Dla przykładu minóg rzeczny, chociaż sama nazwa gatunku na to nie wskazuje, spędza kilka lat swojego życia w morzu. Inną bardzo ważną kwestią było przybliżenie uczestnikom festynu wiedzy, że ochrona przyrody nie zawsze polega na wprowadzaniu samych zakazów, ponieważ skuteczna ochrona niektórych siedlisk, a w związku z tym również i związanych z nimi gatunków zwierząt i roślin, wymaga utrzymania zrównoważonego użytkowania rolniczego. Dotyczy to w szczególności siedlisk nieleśnych - łąk i pastwisk, które w pewnych okolicznościach stanowią bardzo cenne przyrodniczo biocenozy, co dotyczy w szczególności obszaru objętego działaniami w ramach projektu LIFE+ w Słowińskim Parku Narodowym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, a także osobom zaangażowanym w jego organizację. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z festynu fotorelacja