W dniach 18 i 19 czerwca gościliśmy Panią Edytę Owadowską-Cornil – Monitor Projektu, będącą wsparciem dla Słowińskim Parku Narodowym ze strony Komisji Europejskiej. Do zadań monitorów należy przede wszystkim ocenianie przebiegu projektu, jego zgodności z zaplanowanym budżetem i Postanowieniami Wspólnymi, a także wspieranie beneficjentów w realizacji projektu m.in. poprzez doradztwo, ale również jako łącznik z Komisją Europejską.

W dniu 16 czerwca 2015 r., w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie, odbyło się I Posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w związku z realizacja projektu „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.